Näitus: Endel Kõks. Reisipildid

Näitus: Endel Kõks. Reisipildid

1973.a. oli Endel Kõksi reisipiltide näitus Stockholmi südalinnas, galeriis V.E. Selle originaalplakat on eksponeeritud ka nüüd ‘Vernissage´is’.

Reisipildid on laialt levinud žanr, neid leidub paljude eesti kunstnike loomingus. Ent Kõksi loomingule on nad eriti iseloomulikud. Ta oli avatud kõikvõimalikele kunstimuljetele ja kultuurinähtustele, mida peegeldavad niihästi tema stiiliselt mitmepalgeline looming kui ka arvukad artiklid kunstist. Tema reisipildides avalduvad pop-kunsti ja meediadisaini, kollaaži ja reportaažfoto mõjutused. Nende seas on skitsitraditsiooni vaimus matkapilte, näiteks USA irokeeside elust (1972), samas muljeid ja mõtisklusi sünteesivaid teoseid, nagu indiaanikultuurile pühendatud ofsett-lito ‘Möödaläinud ajad’ (Bygone Times, 1972). Kõksi on huvitanud vanade kultuuride, iidsete pärimuste ulatumine tänapäeva ellu, mis on selgelt tunnetatav Iisraeli-reisile pühendatud maalides ja graafikas (1971).

Endel Kõks reisis meelsasti mitte ainult ruumis, vaid ka ajas. Tema loomingusse on jätnud jälje, keskaegse kunstiränduri, tallinlase Michel Sittow 450. surma-aastapäev (1975) ja Ameerika Ühendriikide 200. iseseisvusaasta (1976).

Reisipiltidega USA-st, Türgist, Iisraelist, Portugalist, Marokost ja Mehhikost tähistab galerii silmapaistva maalija, graafiku ja kunstikriitiku 95. sünni-aastapäeva (21. aprillil).

Näitus on avatud kuni 13. aprillini. 2007.a.

Vaata ka ERR uudisteportaali
http://uudised.err.ee/index.php?0571301

Pop-up video: http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=5778

https://www.err.ee/454954/endel-koksi-toid-naeb-galeriis-vernissage