Monthly Archives - september 2007

NÄITUS: Roman Timotheus. Skulptori maailmapilt paberil.

R.Timotheuse (1895-1983) skulptuurid - eriti portreeskulptuurid ja keraamika on hästi tuntud. Hoopis vähem tuntakse tema estampe, mida iseloomustab omapärane minimalism ja lakoonilis-ekspressiivne kujutuslaad ning joonistusi. Tema kerged, improviseerivad, sageli huumoriküllaselt vallatud sulejoonistused, osalt akvarelli või värvipliiatsiga koloreeritud, meenutavad kohati Ado Vabbet ning erinevad üllatavalt omaaegse eesti joonistuse üldpildist, seda...