Eesti Päevaleht.se : Stockholmi Eesti Maja andis Eesti Kunstimuuseumile üle neli märgilist kunstiteost