Eesti Päevaleht : Stockholmi Eesti Maja andis Eesti Kunstimuuseumile üle neli märgilist kunstiteost