Eeesti Kunstimuuseum: Stockholmi Eesti Maja andis Eesti Kunstimuuseumile üle neli märgilist kunstiteost