43 eesti kunstniku teosed lähevad enampakkumisele !